Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

Ledenlijst:

Voor de ouders :

 • Mevrouw Melissa Brackez
 • Mevrouw Siska Devroe
 • De heer Jurgen Vanderheeren

Voor de leerkrachten:

 • Mevrouw Sophie Debruyne
 • Mevrouw Véronique Devoldere
 • Mevrouw Siska Vandeputte

Voor de lokale gemeenschap:

 • De heer Geert Vandenbogaerde
 • Mevrouw Annelore Vandendriessche (voorzitter)
 • Mevrouw Patricia Vroman

Advies vanuit het schoolbestuur:

 • De heer Luc Devolder
 • De heer Filip Van der Haegen
 • Adviserend lid De heer Tommy Van Steenwinkel (directeur)