Opvang schoolvrije dagen

Ook op vrije schooldagen, pedagogische studiedagen, vakantiedagen en in de grote vakantie (uitgezonderd drie weken) wordt er opvang voorzien.  Deze opvang geldt zowel voor kleuters en lagere schoolkinderen en vindt plaats in de Knuffel van ’s morgens 6u.30 tot ’s avonds 18u.30.  Er is geen opvang op wettelijke feestdagen.

Het is handig om voor de vakanties tijdig te laten weten of jullie kind naar de opvang komt.       

Jullie kinderen worden opgevangen door ervaren kinderverzorgsters.

Meer info