Veilig naar school

Bij het naar school komen
kunnen de fietsers die dit wensen, de fietspoolroute volgen onder begeleiding van vrijwilligers. De kinderen kunnen dagelijks, zowel ‘s morgens als ‘s middags begeleid worden bij het naar school fietsen.  Verschillende ouders, grootouders en andere vrijwilligers garanderen  deze begeleiding. De route start aan “de Rotse” en vervolgt zijn weg via de 16de Linieregimentstraat, de Anne Frankstraat, de Reperstraat, de Merelstraat tot aan het kruis, de Haaipanderstraat, de Stijn Streuvelsstraat en de Prinsessestraat tot aan school.

 

De kinderen die willen meerijden verzamelen op vaste stopplaatsen en op vaste tijdstippen. We vragen dat ze zich daar bij het wachten rustig en veilig gedragen.

 

vertrekuur 's morgens plaats vertrekuur 's middags
8:00 De Rotse (Mariastraat) 13:15
8:02 Begin Anne Frankstraat 13:17
8:04 Reperstraat / Merelstraat 19:19
8:06 Mgr De Keyzerstraat / Merelstraat 13:21
8:06 Neyrincks Kruis 13:23
8:10 Gr. De Montblanclaan/Haaipanderstraat 13:25
aankomst 8:15 SCHOOL aankomst 13:20

                 

De groep zal stipt zijn en zal herkenbaar gemaakt worden als groep. Daarom is het dragen van een fluojasje verplicht.   Het dragen van een fietshelm willen we niet verplichten maar wel sterk aanraden.

Bij het verlaten van de school
wordt de route in omgekeerde richting gevolgd. Dit gebeurt drie maal per dag:  

  • om 12:00 ‘s middags 
  • om 15:30 na school
  • om 16:30 na de studie