Ons zorgbeleid

Je mag zijn zoals je bent,
om te worden wie je bent
maar nog niet kunt zijn
en je mag worden
op jouw manier
en in jouw tijd
als één van de kinderen op onze school
als één van de grote mensen in onze wereld.

 

We proberen om alle leerlingen evenveel kansen te geven om de basisvaardigheden van hun leeftijd onder de knie te krijgen.
Hierbij wordt  zo veel als mogelijk rekening gehouden met de eigenheid van elk kind:

 • een kind met mindere mogelijkheden krijgt individueel of in groep extra aandacht
 • anderzijds voorzien we uitbreiding voor snelle werkers en meer begaafde kinderen. 

Dit betekent dat elke leerkracht zorgt voor een flexibele klasorganisatie en zorgt voor voldoende differentiatie binnen de klas zodat elk kind maximale kansen krijgt

Wat is de taak van de zorgleerkrachten? 

 • de kinderen met specifieke zorgen opvolgen en ondersteunen individueel of in groepjes, waar nodig: remediëren, co-teaching, uitbreidingsmateriaal, hulp bij binnenklasdifferentiatie, contractlezen
 • aanleren specifieke handelingen: kurzweil, cijferend hoofdrekenen, zelfstandig werken, gedragsproblemen aanpakken
 • organiseren tutoring
 • afnemen leesniveaus
 • leerkrachten kunnen op elk moment problemen signaleren, die dan zo spoedig mogelijk besproken worden in het zorgteam en/of de zorgcel
 • tweewekelijks is er overleg met het zorgteam.
 • tweewekelijkse zorgcel samen met de verantwoordelijke van het CLB
 • contacten met de kleuterschool en deelname aan besprekingen van kleuters door de zorgleerkrachten lager om de overgang van de kleuterschool naar de lagere school zo vlot mogelijk te laten verlopen
 • uitwerken en organiseren sociale vaardigheden + opvolgen
 • aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en leerlingen
 • contacten met externe begeleidsters, logopedisten en ondersteuningswerkers
 • organiseren van oudergesprekken
 • ondersteunen van de leerkrachten waar nodig