Ons schoolbestuur

Schoolbestuur


PRIZMA  vzw 
B. Vandenbogaerdelaan  53
8770  Izegem
 
                                                                                                                   

Gevolmachtigd voorzitter
De heer Jean-Paul  VALLAEYS     
tel. 0486/ 84 37 66

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren. Om dit schoolgebeuren uit te bouwen doet het een beroep op de begeleiding vanuit het VVKBaO (Vlaams Verbond Katholiek Basisonderwijs).                   

Die scholengroep Izegem-Ingelmunster-Lendelede omvat

 • 9 basisscholen
  • Izegem
   • Sint-Pieter Emelgem
   • Sint-Rafaël
   • Heilige Familie Bosmolens
   • Heilig Hart
   • De Stadsparel
   • De Zonnebloem
  • Ingelmunster
   • De Wegwijzer
   • Onze-Lieve-Vrouw
  • Lendelede
   • De Talententuin    
 • 6 secundaire scholen
  • Izegem
   • Campus College
   • Campus
   • Campus VTI
   • Middenschool
  • Ingelmunster     
   • Middenschool
  • Lendelede          
   • Middenschool
 •  De begeleiders van onze school vanuit het schoolbestuur zijn
  • Luc   Devolder
  • Filip  Van Der Haegen
 • De coördinatie         
  • Coördinerend directeur basisonderwijs: Herman Dejonckheere
  • Coördinerend directeur basisonderwijs pedagogie:Tony Lecoutre
 • Preventieadviseur
  • Steven Maelfait

De  missie van  PRIZMA 

Vanuit een christelijk perspectief, ingebed in Katholiek Onderwijs Vlaanderen, onderwijs inrichten waar voor jongeren van 2,5 tot 20 jaar de ontwikkeling en opvoeding centraal staat. 
Onze scholen verwelkomen iedereen gastvrij, van elke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond. 
Zonder uitzondering nodigen ze leerlingen, ouders, personeelsleden en bestuurders uit om aan hun onderwijsproject mee te werken.   

De visie van  PRIZMA

 • Zich thuis voelen
 • Talenten maximaal ontplooien
 • Sterk voor de zwakkeren, uitdagend voor de sterkeren
 • Zoveel mogelijk leerwinst voor elke leerling
 • Kritisch-creatief omgaan met wat eigen en wat anders is,  met wat verbindt en wat onderscheidt 

 Op niveau van de scholengemeenschap werden volgende vergaderingen opgericht:        

 • OCSG    overlegcommissie van de scholengemeenschap
 • Gemeenschappelijk LOC     lokaal overleg comité 
 • CPBW    comité voor bescherming en preventie op het werk