Onze visie

​1. Onze missie 

Een  ‘genietbare’ school
met een open communicatieklimaat (= dialoogschool), 
een positief stimulerende schoolsfeer
en met positieve feedback 
voor de kinderen, de leerkrachten en de medewerkers.


Een genietbare school 

Ja, ‘werken’ en ‘leren’ kunnen samen gaan met ‘plezier beleven’. We zijn overtuigd dat een ‘genietbare’ school extra groeikansen biedt aan kinderen, leerkrachten en aan medewerkers.

Een open communicatieklimaat = dialoogschool 

Met een respectvolle ingesteldheid moeten we bereid zijn om met elkaar te praten en vooral om veel te luisteren  naar elkaar.
Laten we iedereen de tijd geven:   
- om te horen wat gehoord moet worden,
- om te zeggen wat we willen zeggen,
- om te reageren op voorstellen.

Dit doen we door vooruit te kijken en met zijn allen constructief en positief samen te werken!    

Een positief stimulerende schoolsfeer voor de kinderen:

Onze school stelt zich tot doel een klimaat te creëren waarin kinderen zich onder optimale omstandigheden kunnen ontwikkelen.
We hebben aandacht voor:
- gewone kleine dingen: begroeten, bevestigen, een goede klassfeer, …
- orde en rust: klasafspraken, gedragsregels, houvast, …
- kinderparticipatie: praatlunch, klasideeënbus, …
- verbondenheid

 Voor de leerkrachten en medewerkers

We willen iedereen waarderen om wie hij of zij is en wat hij of zij doet. Onze aandacht gaat uit naar de samenwerking binnen het team met respect voor elkaars mogelijkheden en beperkingen.

Positieve feedback 

Grote mensen groeien vanuit een ‘bekwaamheidsgevoel’, kleine mensen ook… Bevestig iemand als hij iets goeds gedaan heeft. Juich datgene toe waar kinderen goed in zijn, stimuleer hun talenten.
Ben je alert genoeg om kinderen en collega’s pluimen te geven?


2. Ons opvoedingsproject

   

Ons christelijk  opvoedingsproject is gegroeid vanuit volgende vragen:
·           Welke school zijn wij?
·           Wat vinden we belangrijk voor onze school?
·           Wat willen we op het einde van het zesde leerjaar met onze leerlingen meegeven?

 

Het resultaat van dit alles werd samengebracht en uitgeschreven in een gefundeerd christelijk opvoedingsproject. Het gaat om een gezamenlijke visie die we willen nastreven, idealen die we wensen te bereiken door onze dagelijkse inzet. Zo beschrijven we hierna ook hoe we op onze school concreet aan dit christelijk opvoedingsproject wensen gestalte te geven.

Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het opvoedingswerk van onze school staan.
Om dit allemaal te kunnen realiseren, creëren we een sfeer op school, waar iedereen zich 'thuis' voelt en in alle openheid mag samenwerken.
Er moet nestwarmte en levensvreugde te voelen zijn.

Wij willen een kindvriendelijke school zijn waar elk kind zich thuis voelt. 

Kortom, we gaan voor

 ♥   Een hartelijke school  ♥

Ons christelijk opvoedingsproject

In ons opvoedingsproject stellen we vijf krachtwoorden centraal :

-  Basiskennis aanbieden
-  Sociaal vaardig zijn
-  Talenten gebruiken
-  Welbevinden, zich gelukkig voelen
-  Zelfstandigheid

 Dit doen we vanuit :      
-  De context van onze basisschool Sint-Pieter en de kleuterschool De Knuffel
-  De opdrachten van het Katholiek Basisonderwijs Vlaanderen
-  Onze zeven aandachtsleutels voor de leerkrachten
-  De identiteit van de katholieke dialoogschool in onze scholengemeenschap
-  De missie en visie van onze scholengemeenschap  “PRIZMA”

 

 We hanteren daarvoor het leerplan van het Katholiek basisonderwijs Vlaanderen
“ Zin in Leren,  Zin in Leven “