Voor de leerlingen vanaf het 4de leerjaar tot en met het 6de leerjaar is er mogelijkheid tot deelname aan de studie
op maandag-, dinsdag-, en donderdagavond van 15:45 tot 16:30.

De kinderen die dat wensen kunnen na de studie nog naar de opvang gaan.