Onze eigen voor - en naschoolse opvang

Zowel in de kleuterafdeling als in de lagere afdeling van onze school is er opvang:   

  • Voorschools: vanaf 6:30 
  • Naschools : tot 18:30
  • Op woensdag: van 12:00 tot 18:30                                                   

 

Ook op vrije schooldagen, pedagogische studiedagen, vakantiedagen en in de grote vakantie (uitgezonderd drie weken) wordt er opvang voorzien.  Deze opvang geldt zowel voor kleuters en lagere schoolkinderen en vindt plaats in de Knuffel van ’s morgens 6:30 tot ’s avonds 18:30.  Er is geen opvang op wettelijke feestdagen.
Het is handig om voor de vakanties tijdig te laten weten of jullie kind naar de opvang komt. 

Jullie kinderen worden opgevangen door ervaren kinderverzorgsters. 

Meer info

De vergoeding wordt berekend op basis van het aantal minuten verblijf in de opvang. Dit wordt gemeten met een scansysteem.
Op het einde van het burgerlijk jaar ontvangen de ouders een attest met alle opvangvergoeding die ze betaalden.  Dit kan bij de belastingaangifte gevoegd worden.