Fietspooling

Deze organisatie verloopt in een nauwe samenwerking met de KWB van Emelgem.
Meer info over de KWB - klik hier


Bij het naar school komen 

kunnen de fietsers die dit wensen, de fietspoolroute volgen onder begeleiding van vrijwilligers. De kinderen kunnen dagelijks, zowel ‘s morgens als ‘s middags begeleid worden bij het naar school fietsen.  Verschillende ouders, grootouders en andere vrijwilligers garanderen  deze begeleiding. De route start aan “de Rotse” en vervolgt zijn weg via de 16de Linieregimentstraat, de Anne Frankstraat, de Reperstraat, de Merelstraat tot aan het kruis, de Haaipanderstraat, de Stijn Streuvelsstraat en de Prinsessestraat tot aan school.

 

De kinderen die willen meerijden verzamelen op vaste stopplaatsen en op vaste tijdstippen.
We vragen dat ze zich daar bij het wachten rustig en veilig gedragen.

 

vertrekuur 's morgens plaats vertrekuur 's middags
8u.00 De Rotse (Mariastraat) 13u.15
8u.02 Begin Anne Frankstraat 13u.17
8u.04 Reperstraat / Merelstraat 19u.19
8u.06 Mgr De Keyzerstraat / Merelstraat 13u.21
8u.06 Neyrincks Kruis 13u.23
8u.10 Gr. De Montblanclaan/Haaipanderstraat 13u.25
aankomst 8u.15 SCHOOL aankomst 13u.20

                 

De groep zal stipt zijn en zal herkenbaar gemaakt worden als groep. Daarom is het dragen van een fluojasje verplicht.  
Het dragen van een fietshelm willen we niet verplichten maar wel sterk aanraden.

Bij het verlaten van de school
wordt de route in omgekeerde richting gevolgd. Dit gebeurt drie maal per dag:  

  • om 12u.00 ‘s middags 
  • om 15u.30 na school
  • om 16u.30 na de studie